melody _panosian

Written

Installation fönsterkarmen Kulturnatten Ulleråker/Uppsala
2023
Bränt virke, svärtad hylla, akrylfärg, byggskiva, papper från Iran

Written där vissa delar tidigare ställts ut som När.

Någonting är dolt i kolet, det förstörda virket, det förstörda blanka pappret, det slutgiltiga kvarstår som aska och doft.

Written är förgången. Att skrida till handling, att skrapa en yta, slita, klippa. Att skriva något som redan är sagt.

Framställer en verklighet där någonting har tagit slut, är det då en förmåga att förstöra.

Isahia Berlin (1909-1997) filosof som myntade begreppen negativ och positiv frihet, ansåg negativ frihet som den viktigaste. Positiv frihet är då vi agerar som vi vill och önskar. Vi tar ner någons konst, vi river ner någons konst, vi puttar saker på någons konst, vi bränner upp den. Negativ frihet, att vara fri från någonting. Fri från att någon förstör ditt konstverk, fri från en förtryckande yttre kraft. Det är det som är skillnaden på att göra det man vill och att göra det man kan.